Etikett: Taktegelbruk

  • Strandmon tegelbruk

    STRANDMON, Edsele socken, Sollefteå, tillverkade taktegel på 1940- och 50-talen.

  • Sörengs tegelbruk

    Bollnäs socken, Bollnäs Det äldre tegelbruket i Söräng brann ned 1922, men kom att återuppföras. Bruket ägdes av Runemo sågverks AB och var ett utpräglat taktegelbruk med flamugnar för bränning av en halv miljon pannor och rör per år (1928). 1939 ägdes bruket av en privatperson och tillverkade 0,7 miljoner tegel. Bruket låg intill järnvägen…

  • Tuna tegelbruk

    Tegelbruket uppfördes 1946 av ägaren tegelmästare Nils Elov Carlsson (f ö bror till tegelmästaren på Spånga). Två flamugnar för taktegelbränning med kapacitet för 6.000 taktegel/dygn ingick i den ursprungliga anläggningen. Planer fanns i slutet av 1940-talet för en utökning till 1 miljon taktegel/år. Bruket lades ned 1966. Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering.…