Etikett: Tegelmästareskolans praktikbruk

  • Kockums tegelbruk – Cementbolagets tegelbruk

    Handlanden Frans Henrik Kockum förvärvade Lomma gård på 1850-talet, och anlade där ett större tegelbruk samt hamn vid Höjeåns utlopp. 1854 brukar anges som brukets startår. Kockum hade redan gjort sig känd som en driftig industriman genom grundandet av Kockums Mekaniska Verkstad och senare Kockums Varv i Malmö, Kallinge Järnverk i Blekinge m fl. Vid…

  • Nygärde tegelbruks AB

    Dörby socken, Kalmar Tegelbruket anlades på Nygärde gård, 3 km från Smedby station vid Emma-boda-Kalmar järnväg, 7 km väster om staden av bröderna Ernst och Ragnar L Jeansson. Bruket brann ned till grunden 1902, men återuppbyggdes omedelbart igen. Bruket, som före branden var en envåningsbyggnad, blev efter återuppbyggandet i tre våningsplan. 1906 tillkom ett trevånings…

  • Slottsmöllans tegelbruk

    Företaget startades 1823 av I R Wallberg, som ett färgeri för att redan efter några år utvidgas till att även omfatta ett ylleväveri. 1835 flyttades verksamheten ut till fallen vid Slottsmöllan och i början av 1850-talet grundades det första tegelbruket. Verksamheten har allt sedan dess omfattat textil- och tegeltillverkning. 1856 övergick man till aktiebolagsform då…