Etikett: Ven

  • Tegelbruk Ven sydväst

    På Vens sydvästra sida har funnits ett tegelbruk några hundra meter från Sankt Ibbs gamla kyrka. Källa: Bjerning, L. (1943). Nordvästra Skånes tegelbruk. En näringsgeografisk studie. Svensk geografisk årsbok 1943. Lunds Universitet.

  • Haken tegelbruk II

    På båda sidor om Vens nordöstliga udde, Haken, lågo förr två tegelbruk. Här kallat Haken tegelbruk I och II. Källa: Bjerning, L. (1943). Nordvästra Skånes tegelbruk. En näringsgeografisk studie. Svensk geografisk årsbok 1943. Lunds Universitet.

  • Haken tegelbruk I

    På båda sidor om Vens nordöstliga udde, Haken, lågo förr två tegelbruk. Här kallat Haken tegelbruk I och II. Källa: Bjerning, L. (1943). Nordvästra Skånes tegelbruk. En näringsgeografisk studie. Svensk geografisk årsbok 1943. Lunds Universitet.