Tegelberga

V Alstads socken, Trelleborg

På gården lilla Alstad nr 4 började man med tegeltillverkning redan 1850. I början av seklet hade man ett brett tillverkningsprogram, med både fasad- och murtegel, 1- och 2-kupigt taktegel och rör. Produktionsvolymen var däremot liten, och som mest inte mer än 0,8 miljoner tegel 1928.

Bruket hade en egen spårbana ner till järnvägen Svedala – Trelleborg. Tillverkningen upphörde omkring 1940.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *