Tegelbruket Funkis (Tegelverk nr 4)

Funkis (Heby Tegelverk nr 4) byggdes under ledning av Karl Sköldberg och invigt 1931. Köpt 1960 av Wallbergs Fabriks AB. Köpt 1966 av Gunnar Lindström. Nedlagt omkring 1967. Nedbrunnet 1972. 11 flamugnar. Strängtaktegel och falsat, tidigare även rör. Tegelbruket Funkis låg bakom godtemplarhuset och nuvarande Heby vårdcentral.

Tegelbruket hade ugnshus i trä med fyra till fem våningar som bildade en sammanhållen fyrkantig fastighet utan sedvanliga tillbyggnader. Genom sitt utseende hade anläggningen en stram och tidstypisk funktionalistisk framtoning och fick sitt namn därefter.

Bränningen skedde i två flamugnsaggregat för taktegel om tre respektive fyra ugnar. Tegelbruket sågs för sin tid som ovanligt modernt. Leran hämtades på båda sidor om Starforsvägen i närheten av nuvarande Heby ridhus.

Byggnaden förlängdes i mitten av 1940-talet och fick da 11 flamugnar. Verksamheten övertogs 1960 av Wallbergs Fabriks AB men Funkis lades efter sex år ner tillsammans med återstående bruk i Tegelverksgruppen.

Ett försök att fortsätta driften gjordes av direktör Gunnar Lindström. Hans planer inför årsskiftet 1966/ 67 var att dra ner tillverkningen till en tredjedel och koncentrera sig på tättegel som skulle framställas på licens. Lindström räknade med att anställa 50-60 man av Tegelverkets friställda personal.

Eftersom den fortsatta tillverkningen av tättaktegel i Funkis bara kom att bli tillfällig såldes snart pressformarna till Vittinge Tegelbruk. För några år sedan kunde en utrangerad falstegelpress från Funkis beskådas på planen utanför Lafarge tegelbruk i Vittinge.

När tegeltillverkningen på Funkis slutgiltigt hade upphört blev bruket i stället plastfabrik. Lindströms Heby Plast AB som företaget hette tillverkade PVC-produkter och låg inrymt i Funkis skyddsrum som var näst intill sammanbyggt med det gamla tegelbruket. Skyddsrummet som var en låg byggnad i sten från andra världskriget hade i fredstid använts för förvaring av maskiner och annat. Det egentliga Funkis med sin mäktiga träbyggnad fick nu bli lager för tillverkade plaströr. Meningen var att byggnaden snart skulle rivas men innan det hann ske brann Funkis ner i oktober 1972. I det tidigare skyddsrummet som bara delvis skadats vid branden kunde snart plasttillverkningen återupptas. Lokalerna byggdes senare om. Efter några år lades dock även plasttillverkningen ner.

På Funkis gamla tomt som nu slogs samman med godtemplarhusets tomt byggdes sedan Heby vårdcentral. Bakom vårdcentralen står ett av tegelbrukets tomma kontorshus oanvänt.

Text/källa: Olle Nilson i boken ”Tegelriket” från 2006.

Moderbolag: Heby tegelverks AB. Funkis – Tegelverket nr 4 (1929-1967)


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *