Tegellunds tegelbruk

Lockne socken, Östersund

Sommaren 1906 konstituerades Östersunds Tegelindustri AB, och bolaget började omedelbart uppföra tegelbruket Tegellund, några hundra meter norr om Vålbackens tegelbruk.

Tegellunds tegelbruk 1930

Det nya bruket, som det kom att kallas, uppfördes som en Svedala-byggnad i fyra våningar, med en 18-kammars ringugn i botten.

Det nya tegelbruket fick ganska snart stora problem, man hade bl a blivit lurade beträffande lerförekomsterna på den egna marken, men man tillverkade ändå omkring 2 miljoner sten 1911. 1915 lades anläggningen ned och resten av världskriget kördes bruket endast sporadiskt. 1918 gick ägarna vid de båda grannbruken samman och produktionen kunde återupptas.

1918 slogs de båda bolagen ihop och fick namnet Vålbackens tegelbruks AB. 1927 förbands Vålbackens och Tegellunds inbördes med en linbana, vilket ytterligare förbättrade samkörningen.

När Vålbackens tegelbruk moderniserades 1962, lades tillverkningen vid Tegellundsbruket ned.

Källa:

  • Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
  • Tegelbruk (1987). Sveriges tegelindustriförening – Riksantikvarieämbetet. Stockholm
  • Från framtidsbransch till nedläggning på 85 år. Östersunds-Posten 09.08.2012.

Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *