Tjärby tegelbruks AB (Genevad)

Tjärby socken, Laholm

Tjärby tegelbruk anlades ursprungligen som ångtegelbruk omedelbart intill Genevads järnvägsstation år 1896. Bruket hade ringugn och däröver torkvåningar i en fyravåningsbyggnad.

Tillverkningen låg på 2 miljoner mursten Arligen. 1908 brann bruket ned, men återuppbyggdes enligt samma plan. Senare kompletterades ringugnen med flamugn för taktegel och rör. Efter ytterligare en brand 1938, då av bruket endast Aterstod ugnarna, då en större och en mindre ringugn, återuppbyggdes bruket på nytt över befintliga ugnar.

Bruket försågs nu med storrumstorka samt kammartorkar av modernaste slag och brukets kapacitet höjdes till 5 miljoner tegel, varav 2 miljoner tunnväggigt gods.

Antalet anställda var i medeltal 30 man. Driften lades ned 1969 och bruket från 1938/39 finns fortfarande kvar (1987). En stor gulmålad träbyggnad i tre våningar med en utskjutande flygel, norr om järnvägen mellan Laholm och Halmstad.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *