Tjustorps tegelbruk

Skabersjö socken, Svedala

Tjustorps tegelbruk, 12 km från Malmö, uppfördes 1944/45 men kom pga Tysklands sammanbrott, då maskinleveranserna stoppades, och därefter den svenska metallstrejken inte igång förrän 1946.

Det dimensionerades för en produktion av 7 miljoner tegel, främst gult 78-håls fasadtegel. Tegelbruket, ägt av Bröderna Edstrand, försågs med en stor sick-sack-ugn, kammartorka och storrumstorka och antalet anställda blev ca 30.

Byggnaden ca 110 x 36 meter uppfördes med en betongstomme i två plan och med fasader i gult tegel. 1964/65 skedde en stor om- och tillbyggnad vid Tjustorp. Den gamla ugnen revs och två 105 meter långa tunnelugnar byggdes, den ena för gult och den andra för rött fasadtegel.

Det nya bruket uppfördes som en tvåskeppig industrihall med stålstomme och fasader i rött tegel. Efter färdigställandet var Tjustorp utan jämförelse Sveriges största tegelbruk med en kapacitet av 25 miljoner tegel årligen. 1983 köptes Tjustorp upp av de samverkande tegelbruken i Tegelcentralen och lades ned.

Förutom fabriken bestod byggnaderna av ett delvis öppet färdigvarulager, nära 100 meter långt, och en kontors- och personalbyggnad. Intill fabriksområdet låg den f d disponentvillan.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *