Töreboda tegelbruk

Töreboda tegelbruk anlades strax söder om stationen år 1905 av disponent C S Marcusson-Ståhl. 1928 tillverkades 2,5 miljoner sten, varav 1 miljon var tunnväggigt gods. Det var det året länets näst största tegelproduktion.

Under 1940-talet, då bruket övertagits av Thilenkoncernen, utökades kapaciteten till 10 miljoner tegel och bruket blev härigenom ett av landets största. Anläggningen hade två stora ringugnar och tillverkade murtegel och rör.

De sista åren sysselsattes 36 man i produktionen. Bruket lades ned 1977, men byggnaderna finns bara kvar som ruin efter brand.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *