Torö tegelbruk

Vid Sågsten på Torö, Nynäshamn, låg sedan gammalt ett gårdstegelbruk under Herrhamra gård. Bruket var starkt nergånget, när man 1915 beslöt att satsa på en ny anläggning för tillverkning av taktegel.

AB Torö Taktegel uppförde sitt nya bruk enligt Svedalasystemet under, den i tegelsammanhang, legendariske Lauritz Anderssons ledning.

Bruket sysselsatte 40-50 man, men drevs endast i tio år, innan kvaliten på leran blev sämre och tegelbruket lades ned. 1932-1956 bedrev AB Arkifabriken tillverkning av sjögräsmattor i det gamla tegelbruket och 1958 revs byggnaderna.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *