Trönninge tegelbruks AB

Trönninge socken, Halmstad

Trönninge tegelbruk byggdes 1898 som ett ångtegelbruk vid Trönninge station på Västkustbanan 8 km söder om Halmstad. Det nya bruket fick ringugn och artificiell torkning enligt ett amerikanskt system. Torksystemet fungerade dock inte så bra varför man fick övergå till vanlig lufttorkning.

Hela bruket brann ned i september 1907, men man hade turen att komma över utställningshallarna från utställningen i Lund, varför driften kom igång redan till säsongen 1908.

Tillverkningen låg på mellan 1,5 och 2 miljoner murtegel årligen, med håltegel som specialitet. Arbetsstyrkan var ca 20 man.

Bruket elektrifierades så sent som på 1940-talet, efter att en tid ha drivits med diselmotor. 1965 upphörde tegelbränningen i Trönninge men företaget fortsatte med tillverkning av förspända tegelbalkar till 1979, de sista fyra åren dock uthyrt till AB Lomma Tegelfabrik.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *