Umeå tegelbruk (Sofiehems tegelbruk)

Handelsmännen i Umeå, under ledning av C G Moritz, byggde ett tegelbruk efter den stora stadsbranden 1888. Sofiehems tegelbruk kom att utvecklas till länets första industriellt drivna tegelbruk, och hade då främst att konkurrera med kustbundna tegelbruk längre söderut, tex i Mälardalen.

På 1920- och 1930-talen drevs Sofiehems Tegelbruk eller Umeå Tegelbruk av storbyggmästare Bäckström & Co och man tillverkade upp mot 1 miljon tegel årligen. Teglet brändes i ringugn (troligen från 1910-talet) och ca 25 man hade arbete på bruket. Som mest tillverkades 1,3 miljoner tegel pl 1940-talet.

Bruket, som låg strax öster om staden på norrsidan av älven, lades ned 1954 och revs i början av 1970-talet. Ett skorstensfundament är i stort sätt det enda som återstår av tegelbruket.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *