Vaksala nya tegelbruk

Tegelbruket vid Peterslund strax nordost om Vaksala gamla tegelbruk, anlades kring 1880 av fabrikör E. Lundqvist. Företaget kom senare att ägas av W. Lundqvist och O. Johansson, kända från Knivsta tegelbruk och Ekolsund tegelbruk.

Bruket tillverkade förutom murtegel, taktegel och rör stora kvantiteter radialtegel för Skandinaviska Skorstensbyggnads AB. Vaksala Nya hade ringugn och dubbla tegelpressar, antalet anställda var kring 40 och produktionen mellan 1,5 och 2,5 miljoner sten årligen.

Bruket lades ned 1958 pga brist på råvara och all tillverkning flyttades till företagets nya bruk vid Ekegården i Vaksala. Det nya företaget, Vaksala-Eke, blev kortlivat och upphörde med tillverkningen redan 1966. De sista åren hade man då enbart tillverkat spiktegel.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *