Vålbackens tegelbruk

Lockne socken, Östersund

Vålbackens tegelbruk låg på västra stranden av en vik av Storsjön 12 km sjövägen från Östersund och 3,5 km från Brunflo station. Wålbackens tegelbruksförening bildades hösten 1899, och redan året därpå började man uppföra tegelbruket. På platsen hade tidigare tillverkats tegel i liten skala med bränning i fältugn.

Leran på platsen är av mycket hög kvalitet och har en imponerande mäktighet i upp till 16 meter tjocka lager, och anses ha bildats för 60.000 år sedan. Redan 1905 skedde den första utvidgningen av produktionen och 1908 tillverkades 2,8 miljoner tegel vid det då ångdrivna bruket. 1918 bildades Vålbackens Tegelbruks AB, som tog över de bida bruken: Vålbacken (gamla bruket) och Tegellund (nya bruket).

Gradvisa förbättringar och moderniseringar skedde fram till 1962, då man radikalt förändrade produktionen. 1,3 miljoner investerades då i en ny tunnelugn av Frosterus konstruktion samt i konsttorkanläggning vid gamla bruket, samtidigt som Tegellundsbruket lades ned.

Genom investeringarna kunde man också övergå till åretruntdrift och reducera arbetsstyrkan från 40 till 18 man. Kapaciteten höjdes till 7,5 miljoner mot tidigare 4,5 miljoner tegel årligen. Tillverkningen låg 1985 kring 3 miljoner, lika fördelat på mur- och fasadtegel. Rörtegel har producerats vid bruken, framförallt under 1930-talet, medan taktegel endast tillverkats under en kort period strax efter starten vid sekelskiftet.

Transporterna gick fram till 1945 med pråmar till Östersund, men har därefter gått med lastbil. Tegelbruket ägs sedan 1982 av Björn Staverfelt genom Tegelbolaget i Östersund AB. Vålbackens tegelbruk brann ned vid en eldsvåda i september 1985.

Verksamheten fortsatte sedan med glasering av tegel och finns än idag: Tegelbolaget i Östersund AB.

Källor:


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *