Valla tegelbruk

Tegelbruks AB Valla-Katrineholm bildades år 1897 och byggnaderna uppfördes detta och nästföljande år vid Valla station ca 10 km väster om Katrineholm. (Sköldinge socken, Katrineholm)

Bruket var ett maskintegelbruk med stor ringugn och hade omkring 20 arbetare. Drivkraften för maskineriet var ånga. På 1920-talet hade antalet anställda ökat till ca 50 personer och produktionen till drygt två miljoner sten, mest murtegel.

Inom företagets båda bruk tillverkades 1939 10,7 miljoner tegel, och företaget var då landets ledande tillverkare av mellanväggsplattor, den så kallade Vallaplattan.

Bruket moderniserades efter kriget och kapaciteten ökades ytterligare, och antalet anställda var då 75. 1972 lades Vallabruket ned och det har nu rivits.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *