Vallentuna tegelbruk

Vallentuna tegelbruk byggdes 800 meter från järnvägsstationen, på linjen Stockholm – Rimbo (Roslagsbanan), år 1920. Ägare var Alf W. Lundqvist och produktionen var ganska blygsam och redan från början inriktad på taktegel.

1945 företogs en ombyggnad, den äldre träbyggnaden ersattes med ett stenhus med fem flamugnar för taktegel och kapaciteten höjdes till omkring 2 miljoner tegel. Företaget var fortfarande ett familjeföretag, med Alf Lundqvist som ägare, och hade 18 anställda.

Järnvägstransporterna ersattes med biltransporter. 1967 lades tegelbruket ner och har därefter rivits.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *