Vårgårda tegelbruk

Kullings-Skövde socken, Vårgårda

Bruket var ursprungligen ett ångtegelbruk, men elektrifierades redan kring 1910, då man tillverkade drygt 2 miljoner tegel med 50 arbetare anställda. Andelen taktegel och rör var förhållandevis stor. 1939 tillverkades således 2,3 miljoner murtegel, 600.000 rör och 530.000 takpannor.

Bruket låg 3,5 km väster om samhället och hade egen spårförbindelse med stambanan. Det lades ned 1959 och är nu rivet.

Moderbolag 1947: Heyman AB, Vårgårda.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *