Värnamo tegelbruk AB

Värnamo tegelbruk byggdes 1898 på södra stranden av Lagan. 1915 tillverkades mur- och klinttegel samt taktegel. Ägare var J L Thilen och bruket kom att utgöra en av hörnstenarna i Thilenkoncernen, som en period dominerade sex tegelbruk i Småland och Västergötland.

1928 tillverkades 2,7 miljoner tegel, varav 2 miljoner mursten och 0,5 miljoner rör. Bruket hade omkring 40 arbetare och var eldrivet. Ringugnen var stenkolseldad och torkningen skedde i 2-3 våningar ovan ugnen samt i fristående lador. 1939 tillverkade Värnamo tegelbruk 4,7 miljoner murtegel detta gjorde bruket till ett av de större, i Småland var endast Nygärde utanför Kalmar större. Tegelbruket lades ned 1969/70 som det sista i Jönköpings län. Bruket är rivet.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *