Veberöds nya tegelbruks AB

Veberöds socken, Lund

AB Weberöds Tegelfabrik anlades söder om järnvägen år 1898 och tillverkade upp mot 3 miljoner tegel. Bruket var redan från början inriktat på fasadtegel. Efter brand 1911 återupptogs tillverkningen under nytt bolag, Veberöds Nya Tegelbruks AB.

Företagets tillverkning omfattade hand- och maskinslaget fasadtegel samt 1-kupigt falsat taktegel, som fick en stor spridning i landet. 1939 tillverkades 8 miljoner tegel, varav 3 miljoner taktegel och rör, vid bolagets båda bruk.

1942 byggdes ytterligare en tegelfabrik av bolaget i Veberöd och 1945 kunde man leverera 9,6 miljoner tegel, vilket gjorde Veberöd till Skånes största tillverkare. 1972 lades fabrikerna ned, och de är nu rivna.

Se också Veberöds gamla tegelbruk.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *