Viksbergs tegelbruk

Viksberg ligger i Salems kommun, på östra stranden av Södertäljeviken, 5 km norr om staden. Det allra äldsta tegelbruket under gården låg vid Tegeltorp och finns belagt i kyrkoräkenskaperna från 1765. Där tillverkades teglet till Viksbergs gårds huvudbyggnad.

På en plankarta från 1877 i Skandias arkiv, med beskrivning från 1884, redovisas tegelbruket med tre ugnar samt en lokomobildriven husbehovsslg. År 1911 bildades AB Viksberg, som övertog gården med lantbruk och tegelbruk.

Driften nedlades tillfälligt 1916 och bolaget gick i likvidation 1917. Omkring 1920 revs det gamla bruket. 1927 uppfördes ett nytt tegelbruk och bolaget AB Viksbergs Tegelbruk bildades några år senare. Efter brand 1942 upphörde driften och inget av själva tegelbruket återstår idag.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *