Villans tegelbruk

Villans tegelbruk i Ängelholm lå på utsidan av den stora Rönneåbågen och förbundet med staden genom en bro har uppstått ur två till varandra gränsande bruk: det norra, som ägdes av en tegelmästare Persson, låg tätt intill ån. Det köptes av ägaren til det södra bruket, Ludvig Kallenberg, och ugnen revs 1893.

Båda brukens tidigare historia är oklar. På 1820-talet funnos de troligen ej. 1884 hade åtminstående ett av bruken varit verksamt lång tid att döma av den stora ytan på lertäkt och tegelbruk. 1884 var också en ny ugn färdig på Kallenbergska bruket. Persson drev norra bruket åtminstående i början av 1860-talet.

Tegelbruket vid Laxgatan tillverkade i seklets början omkring 3 miljoner murtegel årligen. Ringugnen var koleldad och torkningen skedde i friliggande torklador. Antalet arbetare var mellan 35 och 40 under säsongen. Bruket är numera rivet, det lades ned 1957 efter att ha varit i drift omkring 100 år, och på platsen ligger nu Ängelholms stadshus.

Källor:

  • Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
  • Bjerning, L. (1943). Nordvästra Skånes tegelbruk. En näringsgeografisk studie. Svensk geografisk årsbok 1943. Lunds Universitet.

Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *