Villekulla tegelbruk

Villekulla tegelbruk kallades intill första världskriget för Grytevad tegelbruk. Det byggdes 1898 en kilometer nord om Åstorp station på en plats, där förut tegeltillverkning ej bedrivits. (Björnekulla socken).

Från 1918 bedrevs verksamheten i aktiebolagsform under namnet Villekulla tegelbruk. Produktionen var då ca 800.000 sten per år. Dess verksamhet upphörde 1942. I dess ombedelbara närhet uppfördes 1943 ett modernt tegelbruk, Åstorps tegelbruk, där tillverkningen upptogs på sensommaren samma år. Åstorps revs 1977.

Källor:

  • Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
  • Bjerning, L. (1943). Nordvästra Skånes tegelbruk. En näringsgeografisk studie. Svensk geografisk årsbok 1943. Lunds Universitet.
Illustration: MokiArt

Publicerat

i

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *