Vrena tegelbruk

Tegelbruket byggdes 1919 på mark som köpts från Vrena gård. Ägare var Backa-Hosjö AB i Sparreholm. Från början tillverkades endast taktetegl och rör och bränningen skedde i två flamugnar med vardera två kamrar.

Foto: Kling, Eric / Järnvägsmuseet. PUBLIC DOMAIN

1928 var produktionen två miljoner taktegel och 0,7 miljoner rör. 1935 utvidgades anläggningen med en 18-kammars ringugn, så att även murtegel kunde tillverkas. 1939 gjorde Vrena 4 miljoner tegelvaror, varav 1,6 miljoner taktegel och 1,2 miljoner rör. Arbetsstyrkan var 30-40 man.

Den ursprungliga anläggningen, som var 80 m lång och 23 m bred och byggd i fyra våningar eldhärjades 11 september 1945 och det enda som räddades var ringugnen och en del maskiner för murtegel.

Stora planer på en återuppbyggnad i full skala fanns i slutet av 1940-talet, men torde inte ha genomförts. Bruket lades definitivt ned 1952. Bruket är rivet.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *