Vreten tegelbruk

Edåsa socken, Skövde

Tegeltillverkningen vid Vretens egendom har gamla anor, men tog fart först på 1850-talet. Vid Vreten har förutom tegelbruk även funnits ångsåg, kvarn och mejeri och egendomen hade spårförbindelse med Hjo – Stenstorps järnväg. Årsproduktionen låg runt 600.000 tegel strax innan bruket lades ned efter brand 1942.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *