Wiksunds tegelbruk

Bruket var beläget i Ekerö kommun invid Viksunds gård vid Hilleshögsviken på Svartsjölandet. Det äldsta bruket vid gården anlades sannolikt på 1850-talet. Från denna tid härstammar troligen den numera till sommarbostad ombyggda, periodiska ugnen.

1886 anlades ett nytt tegelbruk, av gårdens dåvarande ägare, byggmästare Jean Asplund, i sluttningen ner mot viken, omedelbart öster om gården. Bruket hade ringugn, tegelmaskiner och ångmaskin. 1905 tillverkades ca 1,5 miljon mursten och taktegel och samtidigt sysselsattes omkring 50 arbetare under säsongen.

1914 övertogs bruket av AB Mälardalens tegelbruk. Soldes 1934 till AB Viksunds tegelbruk. Bruket moderniserades med konsttorkanläggning efter kriget.

1965 lade man ner driften och bruket revs några år senare.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *